Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2018

Hierbij nodigt het bestuur van de NSO alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Nederlandese Soloklasse Organisatie.Indien een lid behoefte heeft om een agendapunt of stukken in te dienen dan kan hij/zij dat doen door een mail te sturen naar secretaris@soloklasse.nl.

Locatie: GWV de Vrijbuiter, Oud-Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht (route beschrijving)
Aanvang: Zondag 28 januari 2018 om 13.00 uur

Agenda:
1.   Opening
2.   Notulen algemene ledenvergadering 2017
3.   Woord van de voorzitter
4.   Verslag van de secretaris over 2017
5.   Verslag van de penningmeester over 2017 en verslag van de kascommissie
6.   Verslag van de wedstrijdcommissie over 2017 en uitreiking van de prijzen
7.   Verslag over de website/youtube/Facebook/Isail door Mark Wildenberg
8.   Verslag van de technische commissie over 2017
9.   Verslag PR soloklasse en communicatie plan 2018
10. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2018
11. Wijziging statuten Nederlandse Soloklasse Organisatie
12. Sponsoring en de Club van 50
13. Wedstrijdkalender 2018
14. Garda 2018
15. Rondvraag en Sluiting

De onderliggende stukken zijn per e-mail naar alle leden toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben stuur dan een e-mail naar secretaris@soloklasse.nl.Dit is de OFFICIËLE WEBSITE van de Nederlandse Soloklasse Organisatie. Hier vindt u informatie over de Solo, een 1-mans zeilboot waar actief wedstrijden mee gevaren worden in Nederland, Engeland, België en Australië, en over de Nederlandse Soloklasse Organisatie. De site is op 1 februari 2000 gelanceerd.

DISCLAIMER: deze website is bedoeld als informatiebron. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van uitleg of advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is die uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt bijgehouden, kan geen garantie worden gegeven dat de informatie juist en volledig is of blijft. Het overnemen van of verwijzen naar informatie of beeldmateriaal van deze website is uitsluitend toegestaan na overleg met en goedkeuring van de Nederlandse Soloklasse Organisatie.

CONTACT: Als u vragen, suggesties, opmerkingen of bijdragen heeft stuurt u dan gerust een mailtje naar de webmaster of kijk op de organisatie pagina voor namen en telefoonnummers van de bestuursleden.

Meer nieuws:
Verslag en uitslagen van het Winterkampioenschap
Inschrijving voor het Winterkampioenschap geopend
Site Soloklasse gehackt.
Verslag Sluitingswedstrijd WSV Giesbeek - inclusief uitslag
Verslag en uitslagen Houtskool Cup 2017
Klik hier voor meer nieuws
 
Komende activiteiten:
ALV (28 jan)
Mountain Bike training (4 maart)
Voorjaarstraining (24 - 25 maart)
Easter (JP) (31 maart - 2 april)
Openingswedstrijden (JP) (7 - 8 april)
Klik hier voor alle activiteiten