--------19/20 mei Sails en Music, Giesbeek--------26/27 mei ONK sprint, Loosdrecht