Algemene ledenvergadering 2014

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Algemene ledenvergadering 2014

In Loosdrecht kwamen 27 solozeilers bij elkaar tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Soloklasse Organisatie.  Het bestuur onder voorzitterschap van Jaap Atema blikte terug op een bijzonder zeiljaar. Met 15 evenementen was 2013 een actief jaar, met meer Nederlandse deelnames – in totaal 250 –  dan ooit. En – zou je kunnen zeggen – ook een Snéek-jaar, met de Kleine- én de Grote SneekWeek. Het ONK 2013  in Muiden met maar liefst 53 deelnemers kende een Engelse winnaar in Andy Tunnycliff. De storm die opstak deed ons realiseren welke risico’s de wedstrijdzeilsport met zich meebrengt. Behalve flink wat materiële schade zijn we met de schrik vrijgekomen. De gebeurtenissen zijn ter plekke en ook in de volgende bestuursvergadering geëvalueerd. De aandacht voor veiligheidsmaatregelen die je redelijkerwijs kunt nemen, is waar mogelijk nog aangescherpt.

Ook werden de 5 jaarprijzen uitgereikt. Winnaar van de jaarprijs is Gilles de Combe geworden die de prijs en het bord in ontvangst nam van Eddy Boon.

gilles eddy.jpg

Het seizoen is afgesloten met een geslaagde “brainstorm” over de toekomst van de solo in Nederland. Aan de hand van de aangedragen ideeën zal het bestuur met voorstellen komen om het zeilen nog aantrekkelijker te maken. Financieel staat de NSO er goed voor en ook in 2013 zijn we in de plus uitgekomen. Marleen heeft haar werk als penningmeester er op zitten en wordt opgevolgd door Cees Leenheer. Door familieomstandigheden was Marleen helaas verhinderd en konden we haar niet persoonlijk bedanken voor haar inzet.

De wedstrijdkalender voor 2014 werd door de leden zeer  positief ontvangen. Het evenement van het jaar moet Garda worden. Het aantal inschrijvers is al boven de 50 uitgekomen zodat de start al bovenverwachting is. Het enthousiasme en de voorpret van de zeilers die al hebben ingeschreven is al groot. Tijdens de vergadering kwam ook duidelijk naar voren dat er behoefte is aan extra begeleiding door een professionele coach om de Engelsen partij te kunnen bieden.