De Soloklasse Organisatie

De Nederlandse Soloklasse Organisatie is opgericht op 15 december 1962 en geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel regio Rijnland onder nummer 40446431. Klik hier voor de statuten.

Het doel van de vereniging is:

  • Het propageren en het bevorderen van het zeilen, speciaal het wedstrijdzeilen, in de Soloklasse;
  • Het bevorderen van de belangen, voor zover deze gelegen zijn op het terrein van de zeilsport, der leden;
  • Het bevorderen van het contact en de goede verstandhouding tussen de zeilers in de klasse, zowel hier te lande als elders;
  • Het doen of mede doen handhaven van de klassevoorschriften in de Soloklasse.

Per 1 januari 2018 telt de organisatie 114 leden.

Het bestuur

Roel den Herder

Voorzitter

roel.denherder@soloklasse.nl

Marc Dieben

Secretaris

marc.dieben@soloklasse.nl
+31(0)634925126

Cees Leenheer

Penningmeester

cees.leenheer@soloklasse.nl
+31(0)620445063

Saskia Arnold

Wedstrijd Commissaris

saskia.arnold@soloklasse.nl

Pieter Kasteleijn

Algemeen Bestuurslid

pieter.kasteleijn@soloklasse.nl

Internationaal

In Engeland wordt zeer actief in de Solo gezeild. De NSO onderhoudt nauwe contacten met de Engelse Soloklasse Organisatie (klik hier om de website van de National Solo Class Association te bezoeken). Daarnaast zeilen er ook Solo’s in Duitsland, België, Frankrijk, Canada en Australië(!) .