De Nederlandse Soloklasse Organisatie is opgericht op 15 december 1962 en geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel regio Rijnland onder nummer 40446431. Klik hier voor de statuten.

Het doel van de vereniging is:

  • Het propageren en het bevorderen van het zeilen, speciaal het wedstrijdzeilen, in de Soloklasse;
  • Het bevorderen van de belangen, voor zover deze gelegen zijn op het terrein van de zeilsport, der leden;
  • Het bevorderen van het contact en de goede verstandhouding tussen de zeilers in de klasse, zowel hier te lande als elders;
  • Het doen of mede doen handhaven van de klassevoorschriften in de Soloklasse.

Per 1 januari 2024 telt de organisatie 114 leden.

De Soloklasse Organisatie

Het bestuur

Paul de Geus

Voorzitter

voorzitter@soloklasse.nl

Ted Bakker

Marketing & PR

ted.bakker@soloklasse.nl
+31(0)630375609

Peter Jansen

Secretaris

peter.jansen@soloklasse.nl

Gilles de Combe

Wedstrijd Commissaris

Gilles.decombe@soloklasse.nl

Pieter Kasteleijn

Penningmeester

pieter.kasteleijn@soloklasse.nl

Internationaal

In Engeland wordt zeer actief in de Solo gezeild. De NSO onderhoudt nauwe contacten met de Engelse Soloklasse Organisatie (klik hier om de website van de National Solo Class Association te bezoeken). Daarnaast zeilen er ook Solo’s in Duitsland, België, Frankrijk, Canada en Australië(!) .