Bericht van de voorzitter

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

image.jpg (thumb)Het is dan wel zacht genoeg om gewoon door te varen, de meesten van ons hebben de boot al lang opgeborgen. Alhoewel, een paar Giesbekers varen door! Straks een kwast lak, hier en daar wat bijwerken, misschien vernieuwen, en dan weer het water op.

In maart 2014 staat de eerste clinic op de agenda, half april de Openingswedstrijden in Giesbeek en dan eind april de Easter. Die wedstrijden begonnen dit jaar eind maart. En dát hebben we geweten. Het ijs moest eerst uit de haven worden gevaren om op de Plassen te kunnen komen en tijdens de races heeft het flink gesneeuwd.  Sowieso hebben we dit jaar vaak veel wind gehad, met als klap op de vuurpijl natuurlijk het ONK bij Muiden. De storm die ons toen overviel , doet je ook opnieuw realiseren welke risico’s de wedstrijdzeilsport met zich meebrengt. Behalve nogal wat materiële schade zijn we met de schrik vrij gekomen. De kalender telde dit jaar 16 evenementen waaraan gemiddeld 18 solisten mee deden. Na tientallen jaren afwezigheid was de solo met 19 deelnemers weer present op de SneekWeek.

Seizoen 2014

De (voorlopige) kalender voor het komende seizoen telt 17 evenementen. Deze zijn geconcentreerd op de kernen Braassem, Loosdrecht en Giesbeek en de aanstormende kernen Sneek en Alkmaar.

Speciale vermelding verdient vanzelfsprekend de Nation’s Cup in Riva del Garda. Inderdaad : We gaan – na acht jaar – weer naar Garda ! Al ingeschreven? Kijk maar eens op de lijst. Meer dan 40 inschrijvers staan al genoteerd!  Dat wordt natuurlijk een onvergetelijke happening !

Brainstorm “toekomst solo”

Dinsdag 15 oktober zijn op uitnodiging van het bestuur 25 solozeilers bijeengekomen.  Deze groep was gevormd door een over Nederland gespreide steekproef van actieve wedstrijdzeilers.  Doel van de bijeenkomst was deze leden te raadplegen over de toekomst van de solo in Nederland. Vooral over twee onderwerpen is uitvoerig van gedachten gewisseld : 1 Groei en 2 Wedstrijdprogramma. En het was natuurlijk ook gewoon gezellig. Op de ALV zullen we wat nader bij de uitkomsten stil staan. Bijzonder om nu al te vermelden is dat veel belangstelling bestaat voor teamwedstrijden. Staat op de wedstrijdkalender 2014 !

Algemene Ledenvergadering

Noteer even in je agenda : Zondag 19 januari is de ALV in café Heineke in Loosdrecht, aanvang 13.00 uur. Belangrijk agendapunt is het bespreken van de voorgestelde wedstrijdkalender 2014. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan de gebruikelijke verantwoording zoals de jaarverslagen en de begroting. Bovendien is er een wisseling in het bestuur. Zoals eerder aangekondigd treedt Marleen Gaillard terug als bestuurslid en penningmeester. Cees Leenheer wordt door het bestuur voorgedragen ter benoeming in deze functie.

Tot slot

Veel dank aan alle zeilers, commissie- en bestuursleden, begeleiders, kortom allen die hebben meegedaan en bijgedragen aan een heerlijk seizoen 2013. Op naar een mooi solo-2014.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2014 gewenst !

Namens het bestuur van de NSO,

Jaap Atema, voorzitter