Kom proefvaren in de Solo !

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Vanaf de maand juni is de PromoSolo op zomertoer, de boot volgt de belangrijke wedstrijden en trainingen en zal steeds gedurende enkele weken op een andere vaarwater aanwezig zijn.

Programma (onder voorbehoud en wijzigingen op verzoek):

 

Belangstelling om een keer met de Solo te varen  ? Neem contact op met de regiocoördionator in jouw regio:

Giesbeek Jan Arends 572 06-54760525 e-mail
Loosdrecht Eddy Boon 535 06-50292762 e-mail
Alkmaar Reggie Feltkamp 591 06-27834527 e-mail
Sneek Arnold Jippes 581 06-51460777 e-mail
Braassem Marc Fluttert 512  071-5217355 e-mail

(In Giesbeek is altijd een promo Solo beschikbaar)

 

Regelement gebruik promoboot:

Doel:

De promoboot wordt ingezet ter bevordering van het wedstrijdzeilen in de Solo klasse.

Doelgroep:

Zeilers die serieus geïnteresseerd en voornemens zijn om Solo te gaan varen en het een keer willen proberen.

Toekenning:

Bij belangstelling meerdere personen / dag of evenement beslist het bestuur op basis van o.a. bovenstaande criteria.

Kosten:

Voor een keer proefvaren op een avond of tijdens een clinic e.d. worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor het gebruik van de boot voor een evenement (weekend):

  • Voor leden: gratis

  • Voor niet leden: wordt € 50,- per weekend gerekend als bijdrage voor kosten door slijtage van boot, zeil, trailer e.d. 

Het bedrag dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL52 INGB 0002 2102 96 van de NSO.

Gebruik:

De boot mag worden meegenomen naar een ander vaarwater binnen Nederland t.b.v. Solo evenementen. De gebruiker dient de boot tijdens deze periode te gebruiken en te beheren als goed zeiler. De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de promosolo en het materiaal. De gebruiker zal schade zo spoedig mogelijk melden aan het bestuur van de NSO.

Indien de boot wordt gestald of achtergelaten op een onbewaakt terrein dient de trailer met de boot op slot te worden gezet. De trailer heeft kleine wielen, met de trailer mag niet harder worden gereden dan 90 Km/h

Verzekering en eigen risico:

De boot is binnen Nederland verzekerd door de Soloklasse organisatie, het eigen risico bedraagt € 500.- per gebeurtenis. Indien er schade wordt gevaren dan zijn deze kosten van het eigen risico voor rekening van de gebruiker.

Onderdelen:

  • Solo 473 voorzien van geldige meetbrief

  • Boot, roer, zwaard

  • Trailer (enkele wegtrailer), lichtbalk  

  • North zeil Dacron, dekzeil

  • Cumulus mast, stagen, giek