Kort verslag ALV 2008

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Op zondag 20 januari 2008 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in het clubhuis van WV Braassemermeer. De voorzitter opende de vergadering om 13u00. Met aanwezigheid van 24 leden was de opkomst bevredigend.
Belangrijkste punten:
– Frank Karrenbeld en Rob Janmaat zijn afgetreden als wedstrijdcommissaris
– Rob Janmaat is benoemd tot erelid

– Jaques Metaal en Armand de la Rie zijn benoemd als wedstrijdcommissaris

– Jan Arends is benoemd als vice-president
– de contributie voor 2008 is vastgesteld op €29,-
– gemiddelde deelname aan evenementen is gestegen tot 15,4 Solo’s
– er is een voorstel tot nieuwe berekening van de jaarprijs aangenomen
– de technische commissie zal waken over zaken als carbonmasten en nieuwe roeren

– en last but not least, de Soloklasse gaat in 2008 een explosieve groei meemaken. Kon het bestuur tijdens de vergadering nog melden dat er in 2008 minimaal 12 nieuwgebouwde Solo’s aan de Nederlandse vloot toegevoegd zouden worden, na de vergadering werd duidelijk dat dit er zeker 21 Nederlandse Solo’s geleverd zullen worden. Verreweg het grootste deel hiervan zal bestaan uit de door Gerard Post ontwikkelde in Duitsland gebouwde Bergner Solo. Er zullen ook een aantal FRP Winders en volhouten Arends Solo’s geleverd worden.
Click hier voor de uitgebreide notulen.