Nationscup gecancelled, maar we bieden alternatieven

*English version below

Beste Solozeilers,

Met pijn in ons hart moeten we noodgedwongen door Covid 19 de Nationscup 2021 op Medemblik cancellen. Echter wij hebben wel nagedacht over wat alternatieven:

  1. Voor onze NL zeilers zullen we in het weekend 19-20 juni 2021 een training op Medemblik organiseren. Hierdoor kunnen huisjes/B&B reserveringen toch doorgezet worden. De inschrijving hiervoor zullen we snel openen.
  2. We willen de ONK op Sneek 10-12 september 2021 grootser gaan neerzetten, waardoor het ook voor onze Engelsen aantrekkelijk is om te komen. De NOR is in voorbereiding.
  3. De Spring Cup, een evenement op Medemblik met OK Jollen, waar menig Nederlandse & Engelse zeiler eind april/begin mei warm voor liep, zullen we in 2022 weer terug op de Solo kalender proberen te krijgen. We zijn in overleg met de verschillende landen van de OK Jollen en het weekend 14/15 mei 2022 staat al in potlood op onze kalender.

Ondanks dat we natuurlijk begrijpen dat jullie het liefste de Nationscup door willen varen, hopen we toch dat de geboden alternatieven een beetje perspectief bieden om elkaar toch te treffen.

Mochten jullie vragen hebben, bel, mail of chat je regioco├Ârdinator of mij.

Zeilersgroet van Saskia
(wedstrijdcommissaris Solo)
saskia.arnold@soloklasse.nl


Dear Solosailers,

With pain in our heart, we are forced to cancel the Nationcup 2021 at Medemblik. However, we have thought about some alternatives:

  1. For our Dutch sailors, we organize a training in the weekend of 19-20 June 2021 on Medemblik. So we can use our reserved houses/B&B. We will soon open the registration.
  2. We want to make the ONK on Sneek 10-12 September 2021 bigger, making it more attractive for you English to come. The NOR is in preparation and when this is finished we will communicate to you.
  3. The Spring Cup, an event at Medemblik with OK Jollen, which many Dutch & English sailors were enthusiastic about at the end of April/beginning of May, we will try to get it back on our Solo calendar in 2022. We are in consultation with the different countries of the OK Jollen and the weekend 14/15 May 2022 is already in pencil on our calendar.

Although we understand that you would prefer to sail the Nations Cup, we still hope that the offered alternatives offer a bit of perspective to meet each other again.

If you have questions, please contact me.

Sailors Greeting from Saskia

Saskia.arnold@soloklasse.nl