Notulen ALV 2010

Door 25 mei 2018Nieuws

Hier zijn ze dan, de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari jongstleden. Met dank aan onze secretaris, Ron Groenhart. Heb je vragen, op- of aanmerkingen? Neem dan contact op met het bestuur! En natuurlijk ook voor alle andere suggesties voor het komende seizoen. Veel leesplezier. Click hier (pdf) om de notulen te open.