#3797
Peter Bos
Deelnemer

Marc,
De discussie over de toegevoegde waarde van het Watersportverbond voor de gemiddelde wedstrijdzeiler is bepaald niet nieuw! Al in de 80er jaren werd er flink over gesproken dat Klassenorganisaties zich buitengesloten voelden in de besluitvorming binnen het KNWV. De Klassenorganisaties hebben toen de commissie PSC (Permanente Samenwerkings Commissie) opgericht om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. De grotere Watersportverenigingen waren toendertijd al fel tegen het integreren van de PSC binnen het KNWV en noemden het zelfs het binnenhalen van het “Paard van Troje”.
Lees voor meer info maar eens het verslag hierover in Solonieuws nummer 2 uit 1985!

Nu, decennia later, bestaat de PSC niet meer en staan de Klassenorganisaties nog steeds buiten de deur bij het Watersportverbond. De enige mogelijkheid om binnen te komen is dat de Klassenorganisaties wederom een poging ondernemen zich te verenigen. Dat zal echter niet mee vallen omdat je een beroep doet op veel tijd van een grote groep vrijwilligers.

Voor buitenstaanders is het vrijwel niet mogelijk enige inzage te verkrijgen in de geldstromen binnen het Watersportverbond. Wel weten we wat iedere wedstrijdzeiler afdraagt. Een groot gedeelte van de inkomsten zal wel vloeien naar de Olympische ploeg. Ik ben van mening dat het zeilen als Olympische sport zijn langste tijd gehad heeft omdat het verworden is tot een duur tijdverdrijf voor kinderen in boten die absoluut niet tot de verbeelding meer spreken. Je kunt in die klassen ook niet doorgroeien als zeiler en evt. overstappen naar een andere Olympische klasse. Waar moet je straks in stappen als je 85 kg. weegt en 1.90 meter lang bent en je wilt niet in een Laser? Oh ja, je kunt straks lekker off shore gaan zeilen……! Maar goed, dit is naast een verwijt aan het Watersportverbond ook een verwijt aan World Sailing organisaties.

Het Watersportverbond richt zich mijns inziens op té veel diverse taken. Van bruggelden naar het bestrijden van fonteinkruid tot motorbootvaren. Al die zaken kosten geld en ik denk dat binnen het Watersportverbond het profijtbeginsel niet geldt…

Wat PR betreft ben ik het helemaal eens met Marc! Het is bedroevend welke beelden we aangeboden krijgen via het Verbond. Zeker in deze tijd met technische mogelijkheden moet dat veel beter kunnen! Ook is het Verbond slecht in het uitdragen van haar eigen beleid en het geven van antwoorden op vragen die dus al decennia bestaan, onder andere wat gebeurt er met onze afdracht als wedstrijdzeiler en wat krijgen we er voor terug?????