Zoals tijdens de ALV is besloten heeft het bestuur bij het Watersportverbond een aanvraag gedaan voor het verlenen van dispensatie voor het testen van de carbon mast. Deze dispensatie is verleend. Aan deze dispensatie zijn wel voorwaarden verbonden. Vandaar dat we de tekst van de dispensatie hier publiceren. Het bestuur wil er wel op wijzen dat middels de contacten die er zijn geweest met de NSCA en de RYA omtrent deze test, het niet in de verwachting ligt dat nog de NSCA als de RYA de carbon mast/giek de aankomende 5 jaar zal gaan toestaan. Voor wie de mast/giek wil testen kan het beste contact opnemen met Jan Arends. Hij heeft de beschikking over twee prototypes die hij graag te beschikking stelt. je kunt Jan bereiken via 06-54 76 05 25 of info@pcmaatsailing.

Dispensatie bericht van het Watersportverbond

Het Watersportverbond verleent uw klasse ontheffing tot en met 31 december 2020 voor één mast en giek op het volgende artikelen van uw klassenvoorschriften uit 2017:

F.3.1 MATERIALS

(a) The spar shall be of aluminium alloy or wood.

F.4.1 MATERIALS

(a) The spar shall be of aluminium alloy or wood.

Aan deze ontheffing stellen we de volgende voorwaarde:

– Deze geldt alleen binnen Nederland.

– Is niet geldig tijdens het Nederlands Kampioenschap en de Nations Cup.

– Een zeiler mag slechts eenmalig één dag in het seizoen van deze ontheffing gebruik maken. M.a.w. een zeiler zal niet meer dan één dag in het seizoen met een mast en een giek varen die niet voldoen aan F3.1 (a) en F4.1 (a).

– De verantwoording hiervoor ligt bij jullie als klassenorganisatie.

– Aan het verlenen van deze ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor gebruik na 2020.

Met het verlenen van deze ontheffing is het mogelijk voor uw klasse om tijdens komend seizoen ervaring op te doen met het gebruik een mast en giek gemaakt van ander materiaal. Na afloop van het seizoen ontvangt de TCW van het Watersportverbond graag een verslag van uw bevindingen en conclusies.