Agenda Algemene Ledenvergadering 22 januari

By 1 juli 2017juni 5th, 2018Nieuws

Betreft: Agenda Algemene ledenvergadering NSO 2017    

 

Beste Leden en Donateurs van de Nederlandse Soloklasse Organisatie, 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017. 

 

Datum: zondag 22 januari 2017

Locatie: cafe-restaurant Heineke, Oud Loosdrechtse dijk 166, te Loosdrecht. 

Aanvang:  13.00 uur. 

 

Agenda: 

1.   Opening 

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2016 

3.   Woord van de voorzitter 

4.   Verslag van de secretaris over 2016 

5.   Verslag van de penningmeester over 2016 en verslag van de kascommissie

6.   Verslag van de wedstrijdcommissie over 2016 en uitreiking van de prijzen

7.    Verslag over de website door Mark Wildenberg

8.   Verslag van de technische commissie over 2016 

9.    Bespreekpunten

    – meetcontroles solo’s 

  – contract met I-Sail

10.   Bestuurswisseling

Aftreden 

– secretaris Peter Jansen

-   vice-voorzitter en bestuurslid technische commissie Jan Arends

Voordracht 

– Marc Dieben voor secretaris/pr

Voor de functie van bestuurslid technische commissie is een vacature

11.  PR soloklasse door Marc Dieben

12.  Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017

13. Wedstrijdkalender 2017

14. Garda 2018

15. Rondvraag en Sluiting 

 

De ALV wordt afgesloten met een borrel, aangeboden door de NSO. 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Norbert Zonneveld, Voorzitter NSO.