Er blijkt dat er veel belangstelling bestaat onder jonge top zeilers vanuit onder meer de 49er klasse en het Jeugdzeilplan (Ynlingklasse) in het ONK van onze klasse. Om die rede heeft het bestuur besloten deze potentiele Solo zeilers eenmalig toe te laten tot het ONK. Het inschrijfgeld voor deze NIET leden wordt wel met € 10,– verhoogd.

Door deze belangstelling is een ook een vraag op gang gekomen naar competitieve leen boten voor het ONK. Dus heb je een competitieve boot en wil je de uitlenen aan goede geoefende zeiler(sters) neem dan even contact op met het secretariaat. (secretaris@soloklasse.nl).

Namens het bestuur

Norbert Zonneveld

Voorzitter Nederlandse Soloklasse Organisatie