Bericht van de voorzitter

By 12 september 2012juni 5th, 2018Nieuws

Seizoen 2012
De meeste bootjes liggen nu weer in de berging.
Af en toe lekker wat rommelen aan je eigen solo. Wat klusjes, misschien een grote beurt, om straks weer helemaal klaar te zijn voor het nieuwe zeiljaar.  
Het seizoen 2012 zit er al weer een tijdje op. Ik hoop dat jullie met veel plezier hebben kunnen varen. Er waren dit jaar in ieder geval flink wat evenementen, 15 in totaal. In de aanstaande Algemene LedenVergadering komen als gebruikelijk de cijfers en statistieken van het zeilprogramma van 2012 aan de orde. In het algemeen was de deelname prima. Met soms een uitschieter, naar boven of beneden.

ONK
Hoogtepunt was voor velen de ONK, begin september op Loosdrecht.
De Britten voeren zelf kampioenschappen. Maar door de deelname van Hendrik Battiau
werd het toch een echte “Open Dutch”. Met een recordaantal Nederlandse deelnemers
kwamen in totaal 47 boten aan de start. In stralende , maar qua windkracht zeer wisselende omstandigheden werd Tjebbe kampioen, Marleen en Claar twee en drie.
Hulde, ook aan het wedstrijdcomité voor zeven mooie wedstrijden!
In de entourage van het evenement verdient het sololegerkampement bijzondere vermelding.Klap op de vuurpijl was wel de buitengewoon geslaagde“solo-disco” op de door Jack Kamminga gesponsorde partyboot.
Veel dank aan GWV de Vrijbuiter en al z’n vrijwilligers, de sponsors, het comité, de
fotograaf en de vele anderen die zich voor het slagen van het toernooi hebben ingezet !

Prijzen
Norbert Zonneveld heeft zich dit jaar in de kijker gevaren.
En wel zo overtuigend dat hij de jaarprijs 2012 in de wacht sleept. Gelukwensen !
In totaal zo’n veertig deelnemers hebben deelgenomen aan de “BIG 5” – competitie.
Voor de goede orde, de spelregels daarvan zijn (net iets anders dan vorig jaar ) :
Het klassement wordt bepaald door de uitslagen van de vijf “BIG5”- wedstrijden uit het
jaarprogramma, dit jaar zonder aftrek. Op de rangschikking per evenement wordt de
Oostenrijkse puntentelling toegepast. De “BIG 5”-competitie staat open voor leden van de
soloklasseorganisatie NSO. Binnenkort wordt de uitslag op de site bekend gemaakt.
De winnaar scoort een tegoedbon van honderd euro. Onder de deelnemers van minimaal 3 van de 5 evenementen worden twee tegoedbonnen van vijftig euro verloot.

Onze Site
Buiten het wedstrijdwater natuurlijk is de site van de soloklasse al een jaar of wat het
dynamische middelpunt van de sologemeenschap.
Om dat zo ver te krijgen, is er in het bijzonder door twee solozeilers in technisch,
programmatisch en redaktioneel opzicht veel pionierswerk verzet.
De klasseorganisatie blijft Dave Doornbosch en Peter van Santen daarvoor veel dank
verschuldigd.
Dave heeft zich één , twee jaar geleden uit de solowereld teruggetrokken.
Peter blijft lekker Solo varen, maar zal zich zoetjesaan als webmaster terugtrekken.
Het bestuur is blij dat Mark Wildenberg enthousiast als webmaster is aangetreden en wenst hem plezier en succes met het werk aan ons “marktplein” op het web.

Algemene LedenVergadering
Begin volgend jaar houden we weer onze ALV.
De daarvoor vastgestelde datum is zondag 20 januari 2013, aanvang 13.00 uur, op een nader te bepalen locatie in Loosdrecht.
Leden van de NSO ontvangen ruim van tevoren thuis per mail een oproep en agenda.
Klapstuk in de vergadering is natuurlijk het voorstel voor het wedstrijdprogramma voor 2013.
Daarover willen we graag met jullie van gedachten wisselen en het dan vaststellen.
Langzaam maar zeker groeit bovendien het plan om de Nation’s Cup in 2014 op het
Gardameer in Italië te organiseren. Belangrijk is natuurlijk om bij jullie te peilen of we op
flink wat deelnemers kunnen rekenen. Die vraag is ook al aan de Britse klasseorganisatie
voorgelegd.
Er zijn op de ALV geen aftredende bestuursleden. Wel kondig ik vast aan dat Marleen
Gaillard op de ALV van begin 2014 haar taak als penningmeester wil afronden.
Als je bereid en in staat bent die rol in het bestuur van de NSO te vervullen, horen we dat
graag !

Slot
Bijzonder leuk dat zich wat nieuwe leden van de “club van 50” hebben aangemeld.
Het geld dat hierdoor beschikbaar komt, investeren we in enkele GPS-trackers, die volgend jaar kunnen worden ingezet.
Tot slot : Veel dank aan alle zeilers, vrijwilligers, partners, comitéleden, begeleiders,
bestuurders, iedereen dus die heeft bijgedragen aan een prachtig zeilseizoen 2012.
Het bestuur wenst ieder van harte fijne feestdagen !
En.., tot ziens op de ALV.

namens het bestuur van de NSO,
Jaap Atema (voorzitter).