Beste zeil(st)ers,

 

Zoals in de ledenvergadering van 17 januari j.l. besproken, is zojuist de verlenging van de Carbon mast dispensatie goedgekeurd. We mogen dus nog een jaar langer testen en aan het eind van het jaar verslag uitbrengen van onze bevindingen.

 

Onderstaand de voorwaarden van 2021:

Het Watersportverbond verleent uw klasse ontheffing tot en met 31 december 2021 voor één mast en giek op het volgende artikelen van uw klassenvoorschriften uit 2017:

 

F.3.1 MATERIALS

(a) The spar shall be of aluminium alloy or wood.

 

F.4.1 MATERIALS 

(a) The spar shall be of aluminum alloy or wood.  

Aan deze ontheffing stellen we de volgende voorwaarde:

– Deze geldt alleen binnen Nederland.

– Is niet geldig tijdens het Nederlands Kampioenschap en de Nations Cup. 

– Een zeiler mag slechts eenmalig één dag in het seizoen van deze ontheffing 

  gebruik maken. M.a.w. een zeiler zal niet meer dan één dag in het seizoen met

  een mast en een giek varen die niet voldoen aan F3.1 (a) en F4.1 (a). 

– De verantwoording hiervoor ligt bij jullie als klassenorganisatie.

– Aan het verlenen van deze ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend      voor gebruik na 2020.  

 

Met het verlenen van deze ontheffing is het mogelijk voor uw klasse om tijdens komend seizoen ervaring op te doen met het gebruik een mast en giek gemaakt van ander materiaal. Na afloop van het seizoen ontvangt de TCW van het Watersportverbond graag een verslag van uw bevindingen en conclusies.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur