Zoals eerder aangekondigd zal de aankomende algemene ledenvergadering op 17 jan om 15.00 online plaats vinden via MS Teams. Om de vergadering ordelijk te laten verlopen hebben we een kleine handleiding  te beschikking gesteld die u via deze link kan downloaden. (Met dank aan WSV Giesbeek). Aanmelden voor de ALV kan nog steeds tot 17 jan 12.00 uur door een mail te sturen naar secretaris@soloklasse.nl met als onderwerp  aanmelding ALV 2021

 

Handleiding ALV via MS Teams

De benodigde documenten kunt u via onderstaande linkje downloaden.

Agenda ALV 2021

Notulen ALV 2020

Jaarrekening 2020/ Begroting 2021

Toelichting jaarrekening 2020

Toelichting begroting 2021

Verslag kascommissie NSO 2021