Uitnodiging: Algemene ledenvergadering NSO 2016

By 12 februari 2015juni 5th, 2018Nieuws

Beste Leden en Donateurs van de Nederlandse Soloklasse Organisatie,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016

Datum:          zondag 17 januari 2016

Locatie:         cafe-restaurant Heineke, Oud Loosdrechtse dijk 166, te Loosdrecht.

Aanvang:      13.00 uur. 

Agenda:

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2015

3.   Woord van de voorzitter

4.   Verslag van de secretaris over 2015

5.   Verslag van de penningmeester over 2015 en verslag van de kascommissie

6.   Verslag van de wedstrijdcommissie over 2015 en uitreiking van de prijzen

7.   Verslag van de technische commissie over 2015

8.   Bespreekpunten

       – logo soloklasse

       – hermeten verbouwde solo’s   

 9.   Bestuurswisseling

 Aftreden

–   wedstrijdcommissaris Eddy Boon

 Voordracht

 –   Roel Bakker

10.  Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016

11. Wedstrijdkalender 2016

12. Rondvraag

13. Sluiting 

De ALV wordt afgesloten met een borrel, aangeboden door de NSO.

Namens het bestuur,

Norbert Zonneveld, Voorzitter NSO.