Van de kersverse voorzitter

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Afgelopen zondag heeft de Nederlandse Soloklasse Organisatie een uiterst nuttige ALV gehouden. Sommige vaste bezoekers konden door verplichtingen elders helaas niet aanwezig zijn. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt door de sterke vertegenwoordiging vanuit Giesbeek. Hulde! De notulen van de ALV zullen binnenkort op deze site verschijnen, maar hier alvast een aantal hoogtepunten:

• Michiel de Bruijn heeft als penningmeester ook in 2008 gezorgd voor een positief resultaat. En dat zonder ook maar een cent te bezuinigen op alles wat zeilen in de solo zo mooi maakt: goed georganiseerde evenementen met gezellige happy hours en mooie prijzen. Michiel heeft hiermee helaas zijn periode in het bestuur afgesloten. Michiel, nogmaals bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. We hopen je in 2009 weer vaker in de boot te zien!

• De wedstrijdcommissarissen Jaques Metaal en Armand de la Rie hebben een mooie wedstrijdkalender voor 2009 weten samen te stellen. Goede spreiding van evenementen over het seizoen èn over het land. Dit jaar extra aandacht voor het noorden van het land, (Heeg, Workum en Belterwijde), zodat ook zeilers daar straks niet meer om de Soloklasse heen kunnen!

• De vergadering heeft de voorkeur uitgesproken om de Nations Cup in 2010 in Duitsland te verzeilen. In overleg met de Engelse zeilers zal worden gekeken of dit moet op een groot evenement als de Kieler of Travemünder Woche, of op één van de Duitse meren.

• Ook Lex Rijnink heeft afscheid genomen van het bestuur, na vier jaar voorzitterschap. Lex heeft met zijn visie en enthousiasme veel betekend voor de klasse. Onder zijn leiding is de deelname aan wedstrijden sterk gegroeid. Hij zorgde ervoor dat de Nations Cup in 2004 op het Gardameer werd gehouden. Terwijl anderen terughoudend waren zette hij door, en met groot succes. Vanwege zijn verdienste voor de klasse heeft de vergadering besloten Lex te benoemen tot erelid van de NSO. Lex gefeliciteerd en heel erg bedankt voor je jarenlange inzet!

• De delftsblauwe jaarprijs is uitgereikt aan Jaques Metaal. De zes beste zeilers kregen een prachtige prijs uitgereikt. Dit maakt de jaarprijs nog meer dan voorheen een prijs om voor te strijden. Volgend jaar weer!

• De technische commissie is weer nieuw leven ingeblazen. Doel is de technische ontwikkelingen bij te houden en de leden hierover te informeren. Ook met vragen over materiaal kun je bij de technische commissie terecht. Kijk op de Organisatie-pagina voor emailadressen.

• Tijdens het ONK 2008 in Aalsmeer is een DVD gemaakt. Door de weinige wind is de film minder spectaculair geworden dan gehoopt, maar het is wel een erg leuk aandenken aan een fantastisch evenement. Bestellen van de DVD kan door een email met adresgegevens te sturen naar Marleen Gaillard en 15 euro over te maken naar girorekening 2210296 t.n.v. Penningmeester NSO, Amstelveen, o.v.v. ‘DVD ONK’. Zolang de voorraad strekt!

• De plaatsen van Michiel en Lex in het bestuur worden overgenomen door Marleen Gaillard en ondergetekende. We hebben er zin in!

Dat 2009 maar een prachtig Solo seizoen mag worden!
Claar van der Does
Voorzitter NSO