Woord van de voorzitter

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Beste Solo-zeilvrienden,

Het gaat heel goed met de klasse.

Ten eerste kunnen we dat zien aan de uitgifte van het aantal nieuwe meetbrieven. Dit is een goede zaak omdat de status van de klasse in onze nationale zeilwereld hierdoor voor een groot deel bepaald wordt. We verzoeken dan ook een ieder met een verlopen meetbrief kontakt op te nemen met onze klasse-meter S Jongejans om de meetbrief te verlengen.

Ten tweede neemt de technische ontwikkeling in de klasse een hoge vlucht. Gerard ( Bergner ) en Jan ( Jan Arends ) zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe boten. Jan ( Hopman Sails ) en Peer ( Molenaar ) zijn druk aan het experimenteren met nieuwe zeilen. Dit zorgt er voor dat de Solo een moderne en aantrekkelijke klasse blijft en tevens biedt het een alternatief voor al hetgeen in Engeland ontwikkeld wordt.

Het medium om de leden over nieuwe ontwikkelingen te informeren, met name als het fabrikanten betreft, is echter niet het Forum.

Het Forum is hier niet voor bedoeld en benadeelt de belangen van onze sponsoren: Multi Post, Vrolijk Watersport, Hopman Sails, GP Boats, Speed Sails, Martin van Leeuwen, Elzenaar, Winder Boats. Vanaf heden zullen items met reklame van het Forum verwijderd worden.
De Web-masters zullen nieuwe adverteerders graag terzijde staan om advertenties op onze Top Web-site zo efficiënt mogelijk te plaatsen. Kortom wie wil nu niet sponser van zo’n swingende klasse worden.

De vakanties zitten er helaas op, maar toch goed nieuws ONK ( 19 – 21 /09 ) nadert met rappe schreden. Jacques en Armand zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen en het belooft een fantastisch evenement te worden.

Een grote deelname uit Engeland en Schotland wordt verwacht. We zijn hier als bestuur en Klasse erg trots op. In welke Nederlandse Klasse kan je je krachten met professionele zeilers uit de zeilnatie bij uitstek Engeland meten.

Er zijn gelukkig nog voldoende mogelijkheden om te trainen. Kortom schrijf je in voor de Rhederlaag en de Na-Braasem en je zal er op het ONK geen spijt van hebben. Resteert mij nog Ton van Eck te bedanken. Ton heeft alle oude Solo-nieuws’en gedigitaliseerd hetgeen een enorme klus was. Ton hadden we maar meer leden zoals jij, Thanks!

Voor niet Solo-zeilers:

Als je een keer zin hebt om het in de Solo te proberen neem dan kontakt met het bestuur op. We kunnen altijd iets regelen.

Veel zeil-plezier en tot op het ONK !

Lex Rijnink

Voorzitter NSO