Woord van de voorzitter

By 25 mei 2018juni 5th, 2018Nieuws

Beste Zeilers, we kijken terug op een geslaagd seizoen. Het ONK was een groot succes met bijna 50 deelnemers. Het was eens te meer het bewijs, dat als je er in zeilend – Nederland bij wilt horen de Solo de boot is. Gewicht of leeftijd het maakt niet uit er is altijd een mast/zeil combinatie te vinden waarmee je voor in het veld mee kan doen. Als dat je ambitie is.
De top wordt gevormd namelijk door Engelse professionals en Nederlandse topzeilers, zoals onze overbekende Armand de La Rie, Jacques Metaal , Tjebbe Swart, Sybrand Jongejans ect , waarmee je je niet zomaar meten kan. Nog veel belangrijker nog dan het individuele resultaat is de goede sfeer tijdens de wedstrijden. Dit is de hoofdreden volgens mij, waarom je besluit je spaarzame vrije tijd aan het Solo-zeilen te besteden. De gezelligheid gecombineerd met het competitieve element daar draait het om.

De ledenvergadering (18 januari) staat weer voor de deur. Er zullen weer een aantal belangrijke onderwerpen ter tafel komen. Ons gewaardeerd lid de heer Ton van Eck zal naast de gebruikelijke kritische opmerkingen over het door ons gevoerde beleid, voorstellen indienen om aan de Kieler Woche mee te doen. Vanwege de internationale statuur van de klasse, vind ik dit een uitstekend voornemen. Het zal ongetwijfeld leiden tot een uitbreiding van de vloot in Europa. Main event zal ongetwijfeld de première van de film ONK AALSMEER 2008 zijn.

Recent ontving ik een verslag van Pieter Jelle Jongejans van zijn bezoek aan de bijeenkomst klassenbeleid 18 december 2008. De eindconclusie van deze vergadering was, dat de voorgenomen veranderingen niet per 1 januari 2009 ingevoerd (dit is wat anders dan dat men er vanaf ziet ) zullen worden. Men kwam mede tot deze beslissing omdat men binnen het verbond geen duidelijk beeld heeft van waar men als verbond m.b.t het wedstrijdzeilen naar toe wil. Pieter Jelle heeft tijdens de vergadering een aantal van onze standpunten naar voren gebracht:

Ten eerste dat klassen en verenigingen zelfstandige eenheden zijn die in de loop der tijd hun eigen promotionele, organisatorische en financiële beslissingen nemen. Het organiseren van evenementen en het trekken van bestaande klassezeilers naar die evenementen is daarom geen taak voor een verbond.
Ten tweede dat de focus van een bond voor wedstrijdzeilen met name gericht moet zijn op het behouden van mensen voor de wedstrijdzeilerij, het stimuleren van nieuwe zeilers voor de zeilerij en het betrokken houden van “jeugd” tussen de 18 en 35. Met name die laatste groep is een probleem omdat zij na het jeugdzeilen (18 jaar) verdwijnen om elders bijv. te studeren en daarna maar met mondjesmaat terugkomen.
Ten derde dat een Nederlandse wedstrijdzeiler volgend jaar bijna 80 euro betaald om te kunnen wedstrijdzeilen. Dit terwijl in de UK wedstrijdzeilers maar een marginaal bedrag betalen (zo betaald een Engelse Solozeiler maar 15 pond aan de Soloklasse; van dat bedrag wordt maar een deel aan de RYA doorgestort. Verder betaalt een zeiler niets aan het verbond. Zij betalen dus ten hoogste 10 – 15% van onze bijdrage!). En dan kun je natuurlijk niet alleen maar praten over het leveren van minder service; dan zul je ook over bondsafdracht moeten praten. Die moet dan dus omlaag.

Uit het bovenstaande blijkt dat er wel het een en ander op het bordje van het verbond ligt.
Als je dan ook nog bedenkt dat een groot aantal funkties door vrijwilligers gerund worden, dan is enig begrip wel op zijn plaats. Als klasse mogen we in ieder geval blij zijn, dat we van de expertise van Pieter Jelle gebruik kunnen maken. Misschien zou een functie in het verbond een optie zijn ….. In ieder geval zullen we de plannen van het verbond tijdens de vergadering uitvoerig bespreken.

Van twee kanten bereikte mij het verzoek om volgend jaar op de Belterwijde te komen zeilen. Dit is weer een indicatie dat de belangstelling voor onze geliefde Solo maar groter en groter wordt. De Belterwijde. Friesland en de Kiel allemaal locaties in het Noorden. Deze locaties
zijn een paar van de targets waar we de Solo de komende jaren de Solo aan de man willen brengen. We nodigen iedereen uit om op deze rijdende trein te springen en te werken aan en genieten van het succes van de Solo-klasse.

Een voorspoedig 2009 !

Lex Rijnink

Bestuur NSO