Aangemaakte reacties

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Beschikbaarheid begeleidingsboten ONK #5570
  Peter Bos
  Deelnemer

  Beste Maarten,

  Als Wedstrijdcommissie van De Vrijbuiter hebben wij geen zicht op niet officiële begeleidingsboten. De officiële boten dienen uiteraard primair hun taak uit te voeren!
  Echter heb ik, bij uitzondering, een plek voor je beschikbaar op het startschip. Houdt er wel rekening mee dat je er uiterlijk 90 minuten voor de eerste start op de dag bent en dat je tussentijds niet naar de wal kunt.

  Met vriendelijke groet,

  Peter Bos

  In reactie op: UK Solo survey; doen we daar wat mee? #3904
  Peter Bos
  Deelnemer

  Gelukkig dat er bij de RYA weldenkende mensen zitten!! Ik vind de opstelling van het bestuur van de NSCA in de hele “discussie” echter zorgwekkend. Ze hadden veel eerder én zelf moeten beslissen dat de voorgestelde wijzigingen het wedstrijd zeilen in de Solo oneerlijk beïnvloeden.

  In reactie op: UK Solo survey; doen we daar wat mee? #3842
  Peter Bos
  Deelnemer

  Op de Engelse Solo site wordt ook de mogelijkheid gegeven om als niet lid van de Engelse Solo Class Association je mening te geven. Staat wel beetje “verstopt”, maar is hier te vinden: ik heb hem al ingevuld en verstuurd. Dus….

  https://www.solosailing.org.uk/news/website-news/solo-survey/

  Overigens ben ik tegen elke wijziging die voor bestaande boten niet is door te voeren en/of die het karakter van de huidige Solo beïnvloed.

  In reactie op: Watersportverbond?? Wat moeten we ermee? Geef je mening! #3797
  Peter Bos
  Deelnemer

  Marc,
  De discussie over de toegevoegde waarde van het Watersportverbond voor de gemiddelde wedstrijdzeiler is bepaald niet nieuw! Al in de 80er jaren werd er flink over gesproken dat Klassenorganisaties zich buitengesloten voelden in de besluitvorming binnen het KNWV. De Klassenorganisaties hebben toen de commissie PSC (Permanente Samenwerkings Commissie) opgericht om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. De grotere Watersportverenigingen waren toendertijd al fel tegen het integreren van de PSC binnen het KNWV en noemden het zelfs het binnenhalen van het “Paard van Troje”.
  Lees voor meer info maar eens het verslag hierover in Solonieuws nummer 2 uit 1985!

  Nu, decennia later, bestaat de PSC niet meer en staan de Klassenorganisaties nog steeds buiten de deur bij het Watersportverbond. De enige mogelijkheid om binnen te komen is dat de Klassenorganisaties wederom een poging ondernemen zich te verenigen. Dat zal echter niet mee vallen omdat je een beroep doet op veel tijd van een grote groep vrijwilligers.

  Voor buitenstaanders is het vrijwel niet mogelijk enige inzage te verkrijgen in de geldstromen binnen het Watersportverbond. Wel weten we wat iedere wedstrijdzeiler afdraagt. Een groot gedeelte van de inkomsten zal wel vloeien naar de Olympische ploeg. Ik ben van mening dat het zeilen als Olympische sport zijn langste tijd gehad heeft omdat het verworden is tot een duur tijdverdrijf voor kinderen in boten die absoluut niet tot de verbeelding meer spreken. Je kunt in die klassen ook niet doorgroeien als zeiler en evt. overstappen naar een andere Olympische klasse. Waar moet je straks in stappen als je 85 kg. weegt en 1.90 meter lang bent en je wilt niet in een Laser? Oh ja, je kunt straks lekker off shore gaan zeilen……! Maar goed, dit is naast een verwijt aan het Watersportverbond ook een verwijt aan World Sailing organisaties.

  Het Watersportverbond richt zich mijns inziens op té veel diverse taken. Van bruggelden naar het bestrijden van fonteinkruid tot motorbootvaren. Al die zaken kosten geld en ik denk dat binnen het Watersportverbond het profijtbeginsel niet geldt…

  Wat PR betreft ben ik het helemaal eens met Marc! Het is bedroevend welke beelden we aangeboden krijgen via het Verbond. Zeker in deze tijd met technische mogelijkheden moet dat veel beter kunnen! Ook is het Verbond slecht in het uitdragen van haar eigen beleid en het geven van antwoorden op vragen die dus al decennia bestaan, onder andere wat gebeurt er met onze afdracht als wedstrijdzeiler en wat krijgen we er voor terug?????

  In reactie op: Carbon mast? #3709
  Peter Bos
  Deelnemer

  Het is grappig dat deze discussie nu weer oplaait. Reeds in 2008 was dit een thema op de ALV en werd er op het Forum op de site van de Soloklasse over gediscussieerd. Interessant is dat een toenmalige tegenstander nu een aanjager en voorstander is!
  Ook in de ALV van 2017 werd dit onderwerp ingebracht. Te lezen op de Soloklasse site is dat hierop door de vergadering “enthousiast werd gereageerd”. Ik was bij deze vergadering aanwezig, en er werd juist niet enthousiast gereageerd!
  Maar goed, ik zal eens een poging wagen een bijdrage te leveren aan de discussie. Wij varen in een eenheidsklasse. Dit betekent dat de regels strikt zijn en de ruimte voor innovatie bewust beperkt. Dit is voor veel zeilers ook precies waarom ze voor zo’n klasse kiezen! Mensen die gek zijn op experimenteren, knutselen, nieuwe technieken toepassen, etc. varen in bijvoorbeeld een Moth of in een FD.
  Natuurlijk hebben we in de Soloklasse (door diverse ontwikkelingen soms ook gedwongen) de regels aangepast. Laat ik me beperken tot de mast. Vroeger werd er gevaren met houten masten. Nadelen: Zwaar, grote diameter, duur, onderhoudsgevoelig, grote kans op breuk, kans op kromtrekken, grote weersgevoeligheid, moeilijk te reproduceren met dezelfde karakteristiek. Aluminium was op al deze punten een veel beter materiaal, dus dat de Soloklasse dat op een gegeven moment heeft toegestaan, is niet vreemd! Iedereen met een Solo had daar voordeel bij! De aluminium mast kon ook veel meer buigen dan een houten exemplaar. De trend in de eerste paar decennia na de introductie van de aluminium mast in de Soloklasse was een buigzame mast van, vooral, de firma Needlespar. Voorstag en zijstagen maximaal los. Als je de wantspanners plat op dek kon leggen was het goed!! Door de vroege buiging stond de mast tijdens het zeilen altijd voorin het mastgat. Een combinatie met een zeer “responsive” zeil, dat goed open woei bij vlagen zoals de zeilen van Dick Batt, leverde voor de meeste Solo zeilers de gouden combinatie! Uitzondering hierop waren de wat zwaardere (80kg+) Solo zeilers! Die zochten naar meer “power” en vonden dit in stijvere masten van Proctor, al of niet later gecombineerd met “stijvere” zeilen. Martin Payne was bij een kampioenschap in Mumbles bij mijn weten de eerste die verscheen met een Mylar zeil. Over het voordeel daarvan werd toendertijd behoorlijk gediscussieerd!
  De zwaardere zeilers bleken echter nog een nadeel te hebben! De zeilers met de buigzame mast trokken de achterkant van hun giek nagenoeg op het dek en verkregen daarmee een “lang” achterlijk van het zeil wat harder leek te gaan dan de zeilers met een stijvere mast die hun giek niet zo laag konden trekken. Wat deze zeilers wilden was dat ze de mast meer achterover konden zetten. (Meer “rake”). Dit resulteerde uiteindelijk in een dramatisch ingrijpende wijziging in de klasse regels. Sinds 2008 mag het voorste luchtkast schot verder maar voren worden gezet, waardoor ook het mastspoor verder naar voren kan worden geplaatst. Hierdoor kan er met veel meer mast rake worden gevaren! (Zeker als je ook nog de zeilgroef op dekhoogte uitfreest).
  De klasse heeft deze aanpassing overleeft, mede omdat er daardoor ook zwaardere zeilers werden aangetrokken. Voor oudere boten is het echter een grote ingreep om dit aan te passen en daarmee wordt een dergelijke aanpassing van klassenregels m.i. zwaar discutabel! Er is echter weinig over de discussie die tot die regelwijziging heeft geleid terug te vinden. Dit ondanks dat het een ingreep in het ontwerp van de Solo geweest is die niet in het voordeel is van alle Solo zeilers en een grote groep bestaande Solo zeilers op kosten jaagt! Het heeft uiteindelijk voor de Soloklasse niet negatief uitgepakt, omdat dit min of meer tegelijkertijd gebeurde met de grote overgang van houten naar FRP boten, en de commerciële botenbouwers, mastenmakers en zeilmakers speelden er handig op in.
  De trend naar veel rake en stijvere masten, al of niet met binnenpijp of sleeve om de buigzaamheid onderin de mast te controleren, is ook te zien in andere klassen. Mooiste voorbeeld is de Olympiajol. Ook daar van buigzame Needlespar masten naar stijve masten van Proctor. Het grote probleem in de Olympiajol is dat vooral de oudere zeilers daardoor bijna niet meer onder de giek door kunnen bij het overstag gaan. In de Solo speelt dit (iets) minder.
  En dan nu na deze “aanloop” naar de overweging om Carbon masten toe te staan. We moeten een beetje oppassen hoe de discussie gevoerd wordt! Ik heb de nu ontwikkelde mast gezien. Deze is niet alleen in strijd met de regel dat een mast moet zijn gemaakt van hout of aluminium, maar breekt tegelijkertijd met een aantal andere regels. Dat moeten we niet vergeten!! Zo is de mast allereerst deelbaar. Dit is niet beschreven in de regels, dus …. mag het niet! (Exact zo staat het in de regels). Verder moet een mast zonder verstaging en met val minimaal 6,7 kg. wegen. De “test” mast is 5,7 kg. dus ook té licht. Verder voldoet de mast niet aan de huidige klassenregels wat betreft maatvoering. De mast is zeker in de top veel te dun in diameter.
  De ontwikkelaar wil dus blijkbaar niet één (het toestaan van een carbon mast), maar tegelijkertijd een aantal andere huidige regels gewijzigd zien!
  Zou de discussie uitsluitend gaan over het toestaan van carbon voor een Solo mast met inachtneming van de overige huidige klassenregels, dan was de discussie veel gemakkelijker te voeren. Je kunt je dan beperken tot de diverse buigkarakteristieken die je een carbon mast kan geven en of deze exact reproduceerbaar is voor een fabrikant. Precies hetzelfde zoals dat nu de situatie is met aluminium. Ook hoef je niets te wijzigen in de momenteel gebruikte zeilen. Het argument snelheid is er niet, dus blijven over de argumenten duurzaamheid en prijs. Beide vallen (nog) nadelig uit voor carbon, dus vooralsnog geen enkele reden om carbon te overwegen.
  Als je in de discussie ook opneemt dat een carbon mast deelbaar wordt, lichter en dunner (zeker in de top), dan wordt deze discussie anders. Alleen al door de mast lichter te maken benadeel je in theorie al iedere huidige Solo zeiler.
  Daarnaast is de voorgestelde mast deelbaar met het waarschijnlijk belangrijkste argument dat je een “standaard” onderste sectie kan combineren met diverse bovenste secties die verschillen in zijwaartse en achterwaartse buiging. Deze buiging zal meer kunnen zijn dan met de huidige aluminium masten mogelijk is omdat de secties veel dunner zijn dan nu toegestaan. Dergelijke “swingtop” masten zouden in theorie een snelheidsvoordeel op kunnen leveren. Wel zal je tevens aanpassingen aan zeilen moeten doen. Ook hiermee benadeel je iedere huidige Solo zeiler, omdat hij zal moeten gaan investeren.
  (De verder aangedragen argumenten om de mast deelbaar te maken zijn leuk verzonnen maar flauwekul. “Betere actieradius met de elektrische auto”: Voor de meeste elektrische auto’s is er niet eens een trekhaak beschikbaar! “Je mag de mast officieel niet laten uitsteken voor de aanhangerkoppeling”: Klopt, maar er is geen agent die je daarvoor bekeurt).
  Samenvattend ben ik tegen het gebruik van de nu ontwikkelde carbon testmast (té licht, té dun en deelbaar) en ben ik ervan overtuigd dat de ledenvergadering van de Engelse Soloklasse er ook nooit mee zal instemmen omdat deze de eenheid in de Soloklasse te veel aantast!
  Een carbon mast die verder qua gewicht en afmeting voldoet aan de klassenregels zoals die ook voor aluminium zijn gesteld zou het in de toekomst wel kunnen halen. Moeten we alleen wel waken voor de daarop volgende discussie over gebruik van een carbon giek, en zeilen met een losse broek….!

  In reactie op: Top 3: Grootste pechvogel #3222
  Peter Bos
  Deelnemer

  Mijn top 3 is:
  1: Will Loy. Engelsman van wie ik mijn boot gekocht heb en tot voor kort voorzitter van de Engelse klasse organisatie. Door een aandoening aan zijn rug en een noodzakelijke operatie daaraan kan hij nooit meer zeilen.
  2 en 3 volgens lijstje van Marc.

  Chris Brown valt uit mijn lijstje. Hij mag dan wat pech gehad hebben in Riva, maar heeft ook heel veel geluk dat hij ziekenhuis opname daar heeft overleefd! Ik spreek uit ervaring…..????

  In reactie op: Top 3: Favoriete wedstrijdcomite #3215
  Peter Bos
  Deelnemer

  Mijn top 3:

  1: GWV De Vrijbuiter. Goed op elkaar ingespeeld team.
  2: KWS Sneek. Vergt wat durf om te wachten en/of de baan te wijzigen als je iets van 40 klassen moet starten.
  3: Alle andere comite’s.

  In reactie op: Top 3 zeilers #3211
  Peter Bos
  Deelnemer

  Mijn top 3 ziet er wat anders uit en bestaat uit zeilers met een hoge “drive” binnen de Soloklasse.
  1: Saskia Arnold. Buitengewoon slimme zeilster. Met licht weer onhoudbaar.
  2: Marc Dieben. Altijd en overal aanwezig, groot enthousiasme, promotor.
  3: Johan Geenen: Vaart al zoooo lang Solo dat hij daarmee mijn nominatie verdient.????

  In reactie op: Top 3: Favoriete evenement #3192
  Peter Bos
  Deelnemer

  Vond alle evenementen geweldig, maar top 3 voor mij dit afgelopen jaar:
  1: Team wedstrijden. “Enige” regelkennis vereist, overleg met teamgenoten en continue alert zijn!
  2: Sneekweek. Mooi veld, mooie strijd, mooi weer en heel veel gezelligheid!
  3: Vrijbuiter weekend. Fantastisch georganiseerd, mooi weer, lekker eten, thuisplas en het is net een reünie van zeilend Nederland!

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)